Citattecken

Flera års erfarenhet av civilrättsliga frågor har lärt mig att hitta flexibla och konstruktiva lösningar inom vitt skilda problemområden. Ett nära samarbete med mina klienter och en hög servicenivå på alla nivåer ser jag som de viktigaste förutsättningarna för att nå resultat.

Lars E. Wanneby

LewLaw är ett juristbolag med stor erfarenhet och kunskap. Bolaget arbetar brett inom civilrätten med tonvikt på bl.a. det affärsrättsliga området och allehanda bolagsfrågor inklusive arbetsrätt. Vi kan lösa juridiska problem som rör förhållande mellan såväl enskilda personer som företag. Bolaget grundades och drivs sedan 2013 av jur.kand. Lars E. Wanneby, som har flera års erfarenhet från tidigare advokatverksamhet. En hög servicenivå där klientens bästa utgör ledstjärnan för verksamheten.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

AFFÄRSJURIDIK

Behöver ni juridisk hjälp inom olika typer av bolagsfrågor är LewLaw rätt. I den affärsrättsliga delen ingår bl.a. hantering av inkassoärenden och att biträda i övrigt för reglering av fordringar. Vi biträder även i idrottsjuridiska frågor.

TVISTER OCH PROCESSER MELLAN PRIVATPERSONER

Med den erfarenhetsbank vi byggt upp kan vi idag biträda i allehanda tvister och processer mellan privatpersoner, inklusive vissa bodelningsärenden och husdjursfrågor.

Fastighets- och försäkringsrätt

Vi är även inriktade på frågor som gäller fastigheter och försäkringsärenden. Här biträder vi i olika typer av tvister och processer, som t.ex. hyres- och arrendefrågor samt fel i fastighet med mera.

KONTAKT

KONTAKTA OSS

LewLaw Juristkonsult AB
Kruthornsvägen 60A
192 32 Sollentuna

+46 708 26 37 46
info@lewlaw-juristkonsult.se

Har du en juridisk fråga som du vill diskutera med oss är du välkommen att höra av dig per telefon. Du kan också skicka in ditt ärende via mail, så kontaktar vi dig så snart som möjligt. Du är också välkommen att besöka oss efter att vi gjort upp om en mötestid.

SKICKA IN DITT ÄRENDE

Please leave this field empty.